Informace pro zákazníky po ukončení dodávky elektřiny v režimu DPI

Základní informace o režimu DPI

Dodavatel poslední instance (DPI) nastupuje automaticky pozbytím možnosti původního dodavatele zajištovat dodávku elektrické energie. Dodavatel poslední instance může zákazníkům dodávat maximálně 6 měsíců. Toto mezní období slouží zákazníkovi k přechodu do standardního režimu dodávek elektrické energie s vybraným dodavatelem – obchodníkem.

Na distribučním území ČEZ Distribuce se jedná o společnost ČEZ Prodej, a. s. Detailní informace o přechodu z DPI do standardního režimu dodávek najdete u Dodavatele poslední instance na www.cez.cz/dpi.

Dodavatel poslední instance (ČEZ Prodej, a. s.) informoval zákazníky ihned po zahájení dodávky a následně opakovaně i v jejím celém průběhu. Komunikace probíhá prostřednictvím dopisů, sms či telefonicky.

Distributor (ČEZ Distribuce, a. s.) na těchto odběrných místech provádí odečty a pokud je to možné, zanechává v místě leták s informací o režimu DPI a nutnosti přejít ve lhůtě 6 měsíců do režimu standardních dodávek.

Obchodní společnosti, které ukončily svou činnost najdete ZDE nebo v seznamu níže.

Dodávka v režimu dodavatele poslední instance trvá nejdéle 6 měsíců, do té doby musí zákazník uzavřít smlouvu s novým dodavatelem – obchodníkem s elektrickou energií. První den po ukončení dodávek v režimu Dodavatele poslední instance se zákazník nachází v bezesmluvním vztahu a po 10-ti pracovních dnech (cca 15-ti kalendářních dnech) tento bezesmluvní vztah přechází do neoprávněného odběru, kdy již může být zákazník odpojen od distribuční sítě.

Postup ČEZ Distribuce, a. s., po ukončení režimu dodávek poslední instance:

+ 1 pracovní den po ukončení DPI – ČEZ Distribuce, a. s., odešle zákazníkovi výzvu k narovnání bezesmluvního vztahu

+ 16 kalendářních dnů po ukončení DPI – ČEZ Distribuce, a. s., odešle zákazníkovi informaci o neoprávněném odběru a možném omezení nebo přerušení distribuce elektřiny

+ 30 kalendářních dnů po ukončení DPI – dochází k demontáží elektroměru či odpojení na síti

Opětovné připojení není možné z provozních důvodů ihned, ale může trvat i několik dnů. Jedná se v podstatě o úplně nový odběr, kdy si zákazník musí zajistit smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny s obchodníkem s elektrickou energií, musí být současně provedena registrace odběrného místa u Operátora trhu s elektřinou. Teprve následně může dojít k opětovnému připojení a montáži elektroměru. Tento proces proběhne zpravidla do 5-ti pracovních dnů.

Název dodavatele

Datum, do kterého je nutné najít si nového dodavatele

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

14.04.2022

COMFORT ENERGY s.r.o.

14.04.2022

Energie ČS, a.s.

14.04.2022

Europe Easy Energy a.s.

14.04.2022

X Energie, s.r.o.

14.04.2022

Kolibřík energie, a. s.

19.04.2022

Ray Energy a.s.

17.05.2022

Microenergy s.r.o.

14.06.2022

Český Energetický Dodavatel a.s.

23.06.2022

Lumius, spol. s.r.o.

12.07.2022

ENERGO LaR s.r.o.

11.09.2022

Nezávislá energie s.r.o.

18.09.2022

Manta Commodities SE

23.09.2022

CONTE spol. s.r.o.

30.09.2022

Zdroj: www.eru.cz