COVID-19

Aktuální informace pro zákazníky ČEZ Distribuce

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás ujistili, že i v této složité situaci zajišťujeme provoz kritické infrastruktury a děláme vše pro zabezpečení bezproblémových dodávek elektřiny do nemocnic, laboratoří, škol, vašich domovů a firem.

Z důvodů ochrany Vašeho zdraví a zdraví našich zaměstnanců a na základě aktuálního vývoje, rozhodnutí a doporučení státních orgánů pravidelně aktualizujeme protiepidemická opatření, která chrání Vás i naše zaměstnance a zároveň zajistí, že budeme mít dostatek pracovníků pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu distribuční soustavy.

Zaměstnanci, jejichž fyzická přítomnost na pracovištích není nezbytná, pracují z domova (tzv. home office).

opatření ČEZ Distribuce v boji proti COVID-19

Chráníme provoz i zaměstnance ČEZ Distribuce:

  • Máme krizový tým, který situaci průběžně vyhodnocuje a zavádí nezbytná opatření v závislosti na vývoji epidemie.
  • V klíčových provozech jsme zavedli antigenní testování jako preventivní screening vybraných zaměstnanců.
  • Ve všech společných prostorách ČEZ je povinné nošení roušek a dodržování bezpečných rozestupů. Minimalizujeme kontakty přechodem na home office a on line schůzky i školení. Platí zákaz vstupu externích návštěv a exkurzí do provozu.
  • V provozech jsme oddělili pracovní skupiny tak, aby nedocházelo k jejich kontaktům: oddělená pracoviště, bezkontaktní předávání směn apod.
  • Pravidelně dezinfikujeme prostory, dezinfekce je k dispozici i zaměstnancům u vstupů na pracoviště.
  • Technická konzultační místa respektují protiepidemická a vládní hygienická nařízení.

Vaše požadavky jsme připraveni nadále řešit a přijímat primárně elektronickou cestou, a to e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo prostřednictvím Distribučního portálu (přihlášení / nová registrace). Ověřit plánované odstávky či nahlásit poruchy můžete na www.bezstavy.cz. Nahlásit samoodečet stavu elektroměru můžete on line v aplikaci zadání samoodečtu. Města a obce mohou k vyřizování svých požadavků využívat i nadále kontakty na regionální reprezentanty.

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že společně vše brzy zvládneme. Přejeme Vám pevné zdraví.

Stručný přehled základních činností a aktuálních omezení 

Provoz a řízení distribuční soustavy

Servisní práce

Servisní práce spojené s připojením nových odběrů, změn sazeb a uváděním mikrozdrojů a výroben do provozu pokračují s minimálním omezením za dodržování hygienických nařízení.

 

Obsluha zákazníků a další činnosti

Technická konzultační místa

Technická konzultační místa pro osobní kontakt se zákazníky se řídí systémem PES a v současné době jsou až do odvolání všechny pobočky uzavřené. Veškerá komunikace probíhá prostřednictvím ostatních komunikačních kanálů (e-mailem, telefonicky, on line prostřednictvím webových služeb a portálů nebo korespondenčně). 

Call centrum a ostatní obsluha

Výkon činnosti probíhá bez jakýchkoliv omezení. Zákazníky přesto žádáme o maximální využívání elektronických komunikačních kanálů. 

Odečty elektroměrů a fakturace

Odečty stavů elektroměrů probíhají bez omezení, 1krát ročně navštěvujeme jednotlivá odběrná místa našich zákazníků za účelem provedení přímého odečtu. V případě, že nelze ze závažných důvodů odběrné místo zpřístupnit, mohou zákazníci využít k zadání tzv. samoodečtu on line službu zadání samoodečtu nebo Distribuční portál. Samoodečet ke konci roku (změně ceny) lze nahlásit nejpozději do 30. ledna.

Obsluha pro veřejný sektor

Jsou omezeny osobní schůzky, komunikaci se zástupci samospráv zajišťujeme přes příslušné elektronické komunikační kanály příp. telefonicky.