Anonymní formulář pro nahlášení neoprávněného odběru

Tento formulář slouží pro anonymní oznámení podezření na neoprávněný odběr elektřiny.  Do kolonky Poznámky vypište co nejvíce informací k odběrnému místu. Můžete například uvést, jak dlouho neoprávněný odběr trvá, kdo ho využívá, případně jaké spotřebiče jsou na odběrném místě atd.

Příloha (max 10MB)