Schémata

TYP JEDNOPÓLOVÉHO SCHÉMATU PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE KE STAŽENÍ

PŘEDEPSANÁ TYPOVÁ JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMATA PRO STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ

Mikrozdroj v režimu standardního připojení je obnovitelný zdroj energie do 10 kW, provozovaný bez licence, s možností dodávat přebytky vyrobené elektrické energie do distribuční sítě. 

TIP: Zvolíte-li si pro připojení předepsané typové schéma, nemusíte předkládat ke schválení projektovou dokumentaci. 

STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ - BEZ MOŽNOSTI OSTROVNÍHO PROVOZU
STANDARDNÍ PŘIPOJENÍ - S MOŽNOSTÍ OSTROVNÍHO PROVOZU

PŘEDEPSANÁ TYPOVÁ JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMATA PRO ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ

Mikrozdroj v režimu zjednodušeného připojení je obnovitelný zdroj energie do 10 kW, provozovaný bez licence, bez možnosti dodávat přebytky vyrobené elektrické energie do distribuční sítě. 

TIP: Zvolíte-li si pro připojení předepsané typové schéma, nemusíte předkládat ke schválení projektovou dokumentaci. 

ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ - BEZ MOŽNOSTI OSTROVNÍHO PROVOZU
ZJEDNODUŠENÉ PŘIPOJENÍ - S MOŽNOSTÍ OSTROVNÍHO PROVOZU

VLASTNÍ JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA PRO PŘIPOJENÍ MIKROZDROJE

Nezvolíte-li si pro připojení předepsané typové schéma, musíte předkládat společnosti ČEZ Distribuce ke schválení projektovou dokumentaci.