CSM 0203 1T

CSM 0203 1T
CSM 0203 1T
CSM 0203 1T
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Jednofázové elektroměry CSM0203 AW113S se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie v třídě přesnosti A. Průchod elektrické energie je indikován blikáním červené diody na panelu přístroje. Odebíraná i dodávaná energie je zaznamenávána v jednom tarifu. Podle směru toku proudu je energie ukládána při odběru do registru T1 (1.8.1) a při instalované lokální výrobě do registru P (2.8.0). Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektroměr je vybaven baterií pro zálohu reálného času a zobrazení i v beznapěťovém stavu. Elektronický měřicí systém je zabudován v plastovém pouzdře s průhledem pro displej. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů se na displeji zobrazují v 8 vteřinovém intervalu. Směr toku elektrické energie je indikován zobrazením šipky doprava s označením +P nebo doleva s -P. Bargraf v rohu displeje podává informaci o aktuálním měřeném výkonu. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen typ jednofázového elektroměru CSM0203 AW113S pro přímé měření odběru a dodávky elektrické energie v jednom tarifu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru

Jednofázové elektroměry CSM0203 AW113S se používají v zapojení pro měření elektrické energie v jednom tarifu. Tyto elektroměry jsou na panelu vedle displeje označeny kódem 1T. Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na typovém štítku.