EL 304

EL 304
EL 304
EL 304
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Na LCD zobrazovací jednotce (displeji) se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Právě zobrazovaný tarif poznáte podle šipky vpravo od symbolu T1 (T2). Tarif, ve kterém je registrována spotřeba (aktivní tarif), je značen symbolem čtverce vlevo vedle symbolu T1 (T2). Informativní výši právě odebíraného el.výkonu značí bargraf a zkušební LED (světelná dioda vlevo od LCD) ve viditelném spektru (10 000 imp./kWh).

Přítomnost všech napětí značí symboly L1 L2 L3.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst. Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).

Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji.

Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji.

Čtvereček vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí aktivní tarif (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

T1 - označení Vysokého tarifu
T2 - označení Nízkého tarifu

Rozpoznání chyby elektroměru

Nesvítí-li displej a odebíráte-li elektrickou energii, pak jde o poruchu elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).