Skip to Content

Předložení projektové dokumentace k odsouhlasení nepožadujeme, a to ani v případech, kdy je odsouhlasení projektové dokumentace vyžadováno ve Smlouvě o připojení mikrozdroje. Doporučujeme využít zapojení dle předepsaných typových schémat.

  • Žádost o uvedení mikrozdroje do trvalého provozu

  • Žádost o výrobní EAN (pouze u mikrozdroje uvedeného do trvalého provozu)