Skip to Content

  • Doložení podkladů ke schválení projektové dokumentace pro Výrobny (NN, VN, VVN)

  • Žádost o odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP)

  • Požadavek na SIM kartu

  • Žádost o ověření komunikace řídicí jednotky s dispečinkem ČEZ Distribuce

  • Žádost o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS)

  • Žádost o uvedení výrobny do trvalého provozu