Skip to Content

U výroben do 50kW na napěťové hladině nízkého napětí nepožadujeme předložení projektové dokumentace k odsouhlasení, a to ani v případech, kdy je odsouhlasení projektové dokumentace vyžadováno ve Smlouvě o připojení výrobny. Doporučujeme využít zapojení dle předepsaných typových schémat.

  • Doložení podkladů ke schválení projektové dokumentace pro Výrobny (NN, VN, VVN)

  • Žádost o odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP)

  • Žádost o uvedení výrobny do trvalého provozu