Volná distribuční kapacita pro připojování výroben

Lokality s možností připojování z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy stanovené provozovatelem distribuční soustavy.

Přijaté žádosti budou dále posuzovány z pohledu vyhlášky č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 4 PPDS.

Lokality s možností připojování výroben z pohledu volné kapacity elektrizační soustavy.

 Legenda - podbarvení oblastí:

Šedá (oblasti otevřené z pohledu přetoků do distribuční soustavy)

Žlutá (oblasti omezené z pohledu přetoků do distribuční soustavy)

Oranžová (oblasti uzavřené z pohledu přetoků do distribuční soustavy)