Uvedení výrobny do provozu

ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním Pravidel provozování distribučních soustav (PPDS), zveřejňuje základní informace o umožnění trvalého provozu výrobny a jejím provozování. Uvedení výrobny do provozu je možno provést pouze na základě souhlasného vyjádření provozovatele distribuční soustavy (PDS) společnosti ČEZ Distribuce, a. s.