Mikrozdroj - náležitosti projektové dokumentace

 • umístění a vybavení elektroměrového rozvaděče vč. hranice vlastnictví, místa připojení a spínacího prvku
 • instalovaný a rezervovaný výkon mikrozdroje
 • typ, výkon a počet kusů fotovoltaických panelů případně generátorů
 • typ, jmenovitý nominální výkon, parametry a počet kusů střídačů
 • akumulace (baterie), pokud je instalována – výkon, kapacita, způsob připojení, v případě připojení přes samostatný střídač uvádějte také jeho typ, jmenovitý nominální výkon a parametry
 • způsob provozu – ostrovní provoz ano/ne
 • specifikace rozpadového místa, v případě ostrovního provozu specifikace vazebního spínače ovládaného ochranou
 • nastavení 3stupňovité ochrany podle bodu 8.1 přílohy č. 4 PPDS 
 • způsob opětovného připojení mikrozdroje po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou ručně nebo automaticky; v případě automatického opětovného připojení uvést jednu variantu zajištění opětovného připojení (při splnění parametrů U, f po 20 minutách nebo při splnění parametrů U, f po 5 minutách s gradientem nárůstu výkonu maximálně 10 % Pn/min.)
 • dispečerská regulace – umístění HDO pro regulaci činného výkonu a způsob řešení regulace činného výkonu (stavy 0, 100 % P (zap/vyp); u kogeneračních jednotek musí být zajištěna regulace činného výkonu až nad hodnotu výkonu nezbytnou pro výrobu tepla) 
 • autonomní regulace – charakteristiky P(U), Q(U), LVRT, P(f) – výběr podle předepsaných požadavků v technických podmínkách připojení (příloha smlouvy o připojení), čím je zajištěna regulace a potvrzení nastavených regulačních hodnot (dokládá se technický list/certifikát střídače s potvrzením schopnosti autonomních charakteristik dle normy EN 50438 a PPDS)
 • jednopólové schéma zapojení zdroje
  • jednopólové schéma mikrozdroje bez možnosti ostrovního provozu (vzor ke stažení)
  • jednopólové schéma mikrozdroje s možností ostrovního provozu (vzor ke stažení)