Pro výrobny vn, vvn

Žádost o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina Vn, VVN)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod. 


Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář žádosti o připojení výrobny na napěťové hladině vn, vvn (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. Nedílnou součástí této žádosti je dotazník pro vlastní výrobnu (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) a souhlas vlastníků dotčených nemovitostí (PDF k tisku).

Nemáte ještě všechny potřebné údaje a doklady pro podání žádosti o připojení a chcete pouze nezávaznou předběžnou technickou konzultaci Vašeho záměru?

Vyplněnou žádost o předběžnou technickou konzultaci (PDF k tisku) nám zašlete e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. předejte osobně na kontaktním místě.

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina vn, vvn)
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny po smlouvě o budoucí smlouvě o připojení. Zároveň se podává v případě přepisu výrobny na nového majitele.  
Žádost o zkušební provoz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.