Pro výrobny nn

Žádost o připojení výrobny elektřiny (napěťová hladina NN)
Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod.


Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář žádosti o připojení výrobny na napěťové hladině nn (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh a souhlasu vlastníků dotčených nemovitostí (PDF k tisku).

Nemáte ještě všechny potřebné údaje a doklady pro podání žádosti o připojení a chcete pouze nezávaznou předběžnou technickou konzultaci Vašeho záměru?

Vyplněnou žádost o předběžnou technickou konzultaci (PDF k tisku) nám zašlete e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. předejte osobně na kontaktním místě.

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn)
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny po smlouvě o budoucí smlouvě o připojení. Zároveň se podává v případě přepisu výrobny na nového majitele.  
Žádost o zkušební provoz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.