Pro mikrozdroje

Do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávky do distribuční soustavy  
Žádost o zjednodušený způsob připojení mikrozdroje

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona v režimu zjednodušeného procesu připojení.

 

 

Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. 

Povinné přílohy:

Do 10 kW, bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP  
Žádost o standardní způsob připojení mikrozdroje

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona ve standardním režimu (nebyla naměřena impedance v tolerančních mezích).

 

 

Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF k tisku / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh.