Skip to Content

V rámci vyhodnocování volné kapacity distribuční sítě pro připojování výroben na napěťové hladině NN je zpracována interaktivní mapa oblastí, kde vás informujeme o pravděpodobnosti vyřízení vaší žádosti o připojení výrobny s vazbou na úpravu distribuční sítě.

Údaje v mapě jsou pouze indikativní a zobrazují stav k datu uvedenému níže, přičemž disponibilita distribuční kapacity se v čase neustále mění, zejména v závislosti na objemu přijatých žádostí a jejich vyřizování.

Závaznou informaci o možnostech připojení v daném čase a místě lze získat na základě žádosti o připojení. Přijaté žádosti o připojení jsou posuzovány v souladu s energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou o připojení (č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Přílohou č. 4 PPDS.

Termín připojení vychází z místní situace a stanoveného technického řešení připojení výrobního zdroje. V případě, že bude potřeba upravit distribuční síť (např. budeme muset vybudovat nové vedení nebo zmodernizovat či upravit to stávající), může dojít k prodloužení tohoto termínu. Na připojení budeme potřebovat více času zejména proto, že budeme muset řešit např. majetkoprávní vztahy, územní či stavební řízení a samotnou realizaci úprav.


Legenda:


Nemáme k dispozici potřebná data k posouzení připojitelnosti a oblasti mimo distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.
Připojení výrobního zdroje proběhne pravděpodobně bez úprav distribuční sítě
Připojení výrobního zdroje může vyžadovat úpravy distribuční sítě
Připojení výrobního zdroje bude pravděpodobně vyžadovat úpravu distribuční sítě
Pro detail oblasti se přibližte

Stav k 19. 3. 2024