Skip to Content

V rámci vyhodnocování volné kapacity distribuční sítě pro připojování výroben na napěťové hladině NN je zpracována interaktivní mapa oblastí, kde vás informujeme o pravděpodobnosti vyřízení vaší žádosti o připojení výrobny s vazbou na úpravu distribuční sítě.

Údaje v mapě jsou pouze indikativní a zobrazují stav k datu uvedenému níže, přičemž disponibilita distribuční kapacity se v čase neustále mění, zejména v závislosti na objemu přijatých žádostí a jejich vyřizování.

Závaznou informaci o možnostech připojení v daném čase a místě lze získat na základě žádosti o připojení. Přijaté žádosti o připojení jsou posuzovány v souladu s energetickým zákonem (č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), vyhláškou o připojení (č. 16/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Přílohou č. 4 PPDS.

Termín připojení vychází z místní situace a stanoveného technického řešení připojení výrobního zdroje. V případě, že bude potřeba upravit distribuční síť (např. budeme muset vybudovat nové vedení nebo zmodernizovat či upravit to stávající), může dojít k prodloužení tohoto termínu. Na připojení budeme potřebovat více času zejména proto, že budeme muset řešit např. majetkoprávní vztahy, územní či stavební řízení a samotnou realizaci úprav.


Legenda:


Nemáme k dispozici potřebná data k posouzení připojitelnosti a oblasti mimo distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.
Oblasti s vysokou pravděpodobností připojení výrobny
Oblasti s omezenými možnostmi připojování nových výroben mimo stávající odběrná místa, připojení nové výrobny se váže na posílení kapacit sítě vn a vvn v termínech dle plánu koncepčního rozvoje soustavy
Pro detail oblasti se přibližte

Stav k 19. 3. 2024