Skip to Content

Stávající EAN pro data spotřeby při připojení nového výrobního zařízení ve stávajícím odběrném místě zůstane zachován. Tato změna se nijak nedotkne uzavřených smluv o připojení nebo smluv o budoucí smlouvě o připojení, které i nadále zůstávají v platnosti.

V návrzích smluv o připojení výrobního zařízení zaslaných před 15. 3. 2024 je uveden nový EAN pro data spotřeby. Vzhledem k výše uvedenému bude zmiňovaný nový EAN pro data spotřeby nahrazen aktuálně užívaným EAN pro data spotřeby ve stávajícím odběrném místě. Tato změna se týká vrácených a podepsaných smluv, kde ještě nedošlo k uvedení výrobny do provozu. Pokud dojde ke změně EAN, zákazník bude o této změně písemně informován.

Týká se vás tato informace? Nemusíte nic dělat ani nic řešit. Již uzavřené smlouvy o připojení/smlouvy o budoucí smlouvě o připojení výrobního zařízení zůstávají nadále v platnosti.

Vzhledem k tomu, že nedochází ke změně EAN pro data spotřeby, není nutné uzavírat s vaším dodavatelem zajišťujícím prodej elektřiny novou smlouvu o dodávce / sdruženou smlouvu.

U výroben již uvedených do provozu nedochází k žádné změně a aktuálně užívaný EAN pro data spotřeby zůstává v platnosti.

Změna se tedy týká smluv o připojení/smluv o budoucí smlouvě o připojení výrobního zařízení zaslaných před 15. 3. 2024. V návrzích smluv o připojení výrobního zařízení zaslaných k podpisu po 15. 3. 2024 zůstává v platnosti aktuálně užívaný EAN pro data spotřeby a ke změně tak nedochází.

Nejčastější otázky

Z důvodu naplnění požadavků legislativy (vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou)  a sjednocení chování provozovatelů distribučních soustav přechází ČEZ Distribuce, a. s., na model, kdy zůstává EAN pro data spotřeby při připojení nového výrobního zařízení ve stávajícím odběrném místě zachován.

Nemusíte nic dělat ani nic řešit. O provedení změny vás budeme písemně informovat.

Tato změna se vás netýká, aktuálně užívaný EAN pro data spotřeby zůstává v platnosti.

Ano, návrh smlouvy o připojení podepište a vraťte. Změnu provedeme a následně vás o jejím provedení budeme písemně informovat.

Dodavatele informovat nemusíte (v platnosti zůstává aktuální EAN pro data spotřeby, ke kterému máte s dodavatelem uzavřenou Smlouvu o dodávce/sdruženou smlouvu). Zároveň, při uvedení výrobního zařízení do provozu, nemusíte uzavírat novou smlouvu o dodávce/sdruženou smlouvu.