Skip to Content

Předpoklady pro uzavření Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy
  • zápis společnosti nebo organizační složky zahraniční společnosti v Obchodním rejstříku ČR
  • platná licence na obchodování s elektřinou – vydává Energetický regulační úřad
  • existence platné registrace účastníka trhu – vydává Operátor trhu
  • bankovní účet v bance v České republice nebo v pobočce zahraniční banky na území ČR
Žádost o uzavření Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

1. krok: Stáhněte si a vyplňte interaktivní formulář: 

Elektronický formulář žádosti o uzavření Rámcové smlouvy

 

2. krok: Elektronicky vyplněnou žádost uložte ve formátu PDF (lze využít volbu ULOŽIT vpravo dole na formuláři).

3. krok: Vyplněnou žádost vytiskněte (lze využít volbu VYTISKNOUT vpravo dole na formuláři), podepište a naskenujte.

4. krok: Elektronicky vyplněnou žádost bez podpisu, sken podepsané žádosti, aktuální výpis z OR a kopii licence na obchodování s elektřinou odešlete na e-mailovou adresu: 

obchodnici@cezdistribuce.cz

Uzavření Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy

Na základě obdržené kompletní žádosti:

1. krok: Připravíme návrh Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy.

2. krok: Na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti vám zašleme návrh smlouvy včetně všech nedílných součástí spolu s návrhem termínů pro společné setkání za účelem jejího uzavření a předání základních informací pro zahájení spolupráce.

Aktivace v systému společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Po uzavření Rámcové smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy zajistíme do 5 dní zpřístupnění Distribučního portálu pro vámi určeného administrátora elektronických systémů.

 

 

Užitečné odkazy