Skip to Content

Nefrekvenční podpůrná služba řízení napětí a řízení toků jalových výkonů (PpS-N regulace U/Q) je službou lokálního charakteru a její potřeba vychází ze studie potřebnosti zpracované provozovatelem distribuční soustavy. Poskytování této podpůrné služby je možné pouze certifikovaným zařízením splňujícím předepsané požadavky. Pro poskytování PpS-N regulace U/Q je uzavírána samostatná smlouva specifikující konkrétní podmínky služby.

Postup certifikace PpS-N regulace U/Q s požadavky na certifikaci výrobních modulů popisuje Provozní instrukce – Certifikace PpS Sekundární regulace U/Q.

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s. autorizoval k provádění certifikačních měření PpS-N regulace U/Q ve smyslu odst. 8.5 Přílohy 7 PPDS tyto nezávislé certifikační autority:

  • EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o.
  • EGÚ Praha Engineering, a.s.
  • ORGREZ, a.s.