ČEZ Distribuce již investovala do sítí přes 102 miliardy korun. Letos investuje 10,2 miliardy korun.

Do výstavby a rekonstrukce putuje v letošním roce 9,6 mld. korun, další 0,6 mld. korun směřuje na opravy. Ve srovnání s rokem 2016 (8,6 mld. korun) došlo k navýšení o 1,6 miliardy korun. Za dobu své existence od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 102 miliardy korun. Pro příští rok jsou naplánované prostředky převyšující 11 miliard korun.

„Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky klientů na připojení k distribuční soustavě, s čímž souvisí i rozvoj obcí spojený s výstavbou domů a bytů. Díky investicím do distribučního zařízeníje také umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech, kde naše společnost působí," říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Ve středočeském regionu byla zahájena rekonstrukce dvojnásobného vedení 110 kV v lokalitě Český Brod - Pečky v délce trasy 9, 4 km s plánovanou realizační cenou 82 milionů korun Realizací této stavby bude zvýšena spolehlivost, bezpečnost a zejména přenosová schopnost vedení. V listopadu by energetici měli dokončit další významnou investici tentokrát na severozápad od Prahy. Konkrétně se jedná o rekonstrukci rozvodny 110/22 kV Lichoceves za 126 milionů korun, díky které dojde k posílení výkonu a uspokojení nových odběrů pro budované průmyslové zóny, skladovací a obchodní objekty včetně bytové a občanské výstavby.

Mezi nejvýznamnější investice na severu Čech patří například posílení vedení v trase Výškov – Most JIH – Komořany, kde dojde k celkové rekonstrukci vedení včetně výměny podpěrných bodů s realizační cenou 120,7 milionů korun. V plném proudu je také rekonstrukce již dosluhujícího vedení z roku 1962 v délce trasy 35,5 km Tuchlovice – Výškov za 76,5 milionů korun. Dále byla zahájena stavba transformovny TR Triangle, která zajistí napájení zejména výrobního areálu společnosti Nexen Tire Corporation Czech, s.r.o. a další firmy. Náklady na tuto investici dosahují 161,8 milionů korun. 

Na východě ČechČEZ Distribuce provádí rekonstrukci rozvodny 110/35 kV v lokalitě Staré Místo (okr. Jičín). Náklady na tuto investiční akci dosahují 128 milionů korun. Další zajímavou stavbou je rekonstrukce rozvodny 35 kV Žamberk, kde celkové náklady na rekonstrukci dosahují 66 milionů korun. Práce mají zajistit navýšení výkonu a kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny v této lokalitě.

V západních ČecháchČEZ Distribuce dokončila výstavbu nové transformovny TR Kostelec (Ostrov u Stříbra) za 123,5 milionů korun. Důvodem výstavby byl nedostatečný výkon pro plánované průmyslové zóny Ostrov u Stříbra, Stříbro – Kasárna a Benešovice. Dalším z významných a důležitých projektů společnosti v Karlovarském kraji je v letošním roce unifikace krajského města Karlovy Vary - změna napěťové hladiny. Tento projekt obsahuje několik desítek dílčích investičních staveb, ve kterých dojde k přechodu z napěťové hladiny 10 kV na napěťovou hladinu 22 kV.

Na Moravě byla zahájena obnova rozvodny 110 kV ve Frýdlantu nad Ostravicí za 41 milionů korun. Rekonstrukcí technologie 110kV dojde k výměně systému řízení a chránění a zrušení tlakovzdušného rozvodu v R Frýdlant a k obnově zastaralé technologie. Rozvodna již bude plně zálohovatelná na napěťové hladině vysokého napětí a při provádění revizí tak již nebude docházet k omezení dodávek elektřiny odběratelům. Letos také energetici plánují ukončení výstavbu transformovny 110/22 kV Fifejdy v Ostravě. Celkové náklady stavby jsou 220 milionů korun. Dojde tak k posílení výkonu v této lokalitě v souvislosti s  narůstajícím odběrem elektrické energie v centru Ostravy. Byla zde zvolena unikátní kompaktní zapouzdřená technologie z důvodu nedostatku místa.

ČEZ Distribuce, a. s. provozuje na území České republiky vedení v délce 163 680 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Více na www.cezdistribuce.cz

Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ