Projekt InterFLEX

Cíl

Zvýšení možností připojování decentrálních výroben a lepší integrace dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy.

Popis

1. Zvýšení připojitelnosti FVE na hladině nn díky chytrým střídačům

Instalace FVE s chytrými střídači vybavenými autonomními funkcemi Q(U) a P(U), které zajistí stabilizaci napětí při provozu výroben.

Lokality Divišov a Těptín.
Dosažené navýšení připojitelnosti až o 76 %.

 

2. Zvýšení připojitelnosti decentrálních výroben na hladině vn díky U/Q regulaci

Doplnění stávajících decentrálních výroben (FVE Žamberk 1,1 MW, VTE Kopřivná 4,6 MW, KGJ Nymburk 4,0 MW, MVE Vydra 6,4 MW, MVE Hracholusky 3,1 MW) o dálkovou U/Q regulaci zajišťující menší napěťové změny v distribuční soustavě vyvolané provozem výroben.

Dosažené navýšení připojitelnosti až o 92 %.

 

3. Chytré dobíjecí stanice pro elektromobily

Vybavení dobíjecích stanic nadstandardními funkcemi pro regulaci dobíjecího výkonu v případě mezních stavů (automatické snížení dobíjecího výkonu při poklesu U a f nebo na pokyn HDO).

Lokality Děčín, Hradec Králové, Plzeň, Praha.
Dosažené snížení špičky dobíjecího výkonu až o 61 %.

 

4. Chytrá akumulace na straně zákazníka

Instalace chytrých hybridních střídačů s bateriemi umožňující zvýšení připojitelnosti decentrálních výroben pomocí omezení přetoku výkonu do distribuční soustavy a automatické zajištění dodávky výkonu z baterií do distribuční soustavy při poklesu U a f nebo na pokyn HDO.

Lokalita Lužany.
Dosažené navýšení připojitelnosti až o 33 %.

Evropský projekt InterFLEX

Projekt InterFlex
(2017 - 2019) byl podpořen EU z rámcového programu Horizont 2020.
Pět evropských provozovatelů distribučních soustav ověřovalo nové možnosti využití dostupných zdrojů flexibility pro optimalizaci fungování distribučních sítí v šesti demonstračních projektech.

ČEZ Distribuce se účastnila projektu InterFlex v roli vedoucího demonstračního projektu Demo2 a zajišťovala technickou koordinaci celého projektu.