ZE 310

Elektroměr ZE 310
Displej
Typ elektroměru
Číslo elektroměru
Zkušební LED dioda
Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu
Displej elektroměru ZE 310
Stav v kWh (číselník má 7 celých míst bez desetinného místa).
Aktivní (registruje spotřebu) tarif T1 (vysoký tarif), T2 (nízký tarif) - po celou dobu registrace nezhasíná! Aktivní tarif je podtržen.
Přítomnost fázového napětí.
Indikátor výše odběru (bargraf), počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. výkonu (má pouze informativní charakter).
Číslo elektroměru ZE 310
Číslo elektroměru
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Podtržítko pod T1(T2) značí právě zobrazený číselník (stav registru) v příslušném tarifu. Aktivní registr, který právě registruje spotřebu v momentálně platném tarifu při přepínání zobrazovaných číselníků tarifů nezhasíná, resp.svítí po celou dobu platnosti tarifu. Hodnoty L1, L2, L3 značí přítomnost fázových napětí.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst. Elektroměr po 8 vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).

Podtržítko pod T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazený tarif na displeji.

Aktivní (registrující spotřebu) je ten tarif, který při přepínání nezhasíná (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení tarifu symbolizuje podtržení symbolů T1 a T2. Podtržítko pod T1(VT), nebo T2 (NT) značí právě zobrazený tarif na displeji. Aktivní (registrující spotřebu) je ten tarif, který při přepínání nezhasíná (tarif, který právě registruje spotřebu el. energie).

T1 - označení Vysokého tarifu
T2 - označení Nízkého tarifu

Rozpoznání chyby elektroměru

Nesvítí-li displej a odebíráte-li elektrickou energii, pak jde o poruchu elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru