EMU 100.4D

Elektroměr EMU 100.4D
Displej
Typ elektroměru
Číslo elektroměru
Zkušební LED dioda
Displej elektroměru EMU 100.4D
Stav v kWh (číselník má 7 celých míst bez desetinného místa).
Symbol trojúhelníku zobrazuje právě aktivní tarif.
Přítomnost fázového napětí.
Indikátor výše odběru (počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. výkonu) má pouze informativní charakter.
Směr energie (odběr ze sítě dodavatele).
Číslo elektroměru EMU 100.4D
Číslo elektroměru
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Na LCD displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a znovu od začátku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Sombol trojúhelníku pod T1(T2) značí právě zobrazený tarif.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku.

Domnívám se, že elektroměr neměří správně

Nesvítí-li displej a odebíráte-li elektrickou energii, pak jde o poruchu elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru