ZMD-310

Elektroměr ZMD310
Displej elektroměru ZMD310
Hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách kWh ve vysokém tarifu T1.
Hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách kWh v nízkém tarifu T2.
Hodnota dodané elektrické energie v jednotkách kWh.
Indikace připojení elektroměru k elektrické síti na fáze L1, L2, L3.
Symbol trojúhelníku signalizuje aktivní tarif T1.
Číslo elektroměru ZMD310
Přesné typové označení elektroměru.
Výrobní číslo elektroměru, které naleznete na faktuře.
Světelná dioda pro indikaci průchodu elektrické energie, činná.
Světelná dioda pro indikaci průchodu elektrické energie, jalová.
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Třífázové elektroměry ZMD310 se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie s dálkovou komunikací. Elektroměr měří činnou i jalovou energii ve všech kvadrantech. Průchod elektrické energie je indikován blikáním metrologických diod. Energie je ukládána do jednoho registru T1 (1.8.1 nebo 1.8.0) při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů T1 (1.8.1) a T2 (1.8.2) při dvoutarifovém odběru a do registru P (2.8.0) při instalované lokální výrobě. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru na 8 celých míst v jednotkách [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v 8 vteřinovém intervalu, jejich počet záleží na parametrizaci dle charakteru odběrného místa. Displej v horním řádku indikuje přítomnost fází L1, L2, L3. Ve spodním řádku šipky identifikují aktivní tarif.

Směr toku elektrické energie je zobrazen na fázorovém diagramu. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v 8 vteřinovém intervalu, jejich počet záleží na parametrizaci dle charakteru odběrného místa. Tarif T1 – vysoký tarif je označen 1.8.1, Tarif T2 – nízký tarif je označen 1.8.2 a dodávka je označena 2.8.0.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu značí šipka na displeji nad příslušným tarifem (T1, T2). U jednotarifního odběrného místa (T1) není šipka zobrazena.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant.

Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně a bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru