ZMD-120

Elektroměr ZMD-120
Displej
Typ elektroměru
Číslo elektroměru
Displej elektroměru ZMD-120
Stav v kWh (číselník má 7 celých míst bez desetinného místa).
Právě zapnutý a měřený tarif – T1 = vysoký tarif, T2 = nízký tarif, T3,T4 = rezerva.
Přítomnost fázových napětí je na LCD zobrazena vedle sebe L1 L2 L3.
Indikátor výše odběru (počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. výkonu) má pouze informativní charakter.
Právě zapnutý a měřený tarif – Tarif 1 = vysoký tarif, Tarif 2 = nízký tarif.
Číslo elektroměru ZMD-120
Číslo elektroměru
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Elektroměr ZMD 120 je třífázový statický elektroměr pro měření elektrické energie ve čtyřech tarifech.

Na LCD displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a dále 3. tarif a 4. tarif a znovu od začátku. Číselníky pro 3. a 4. tarif jsou zatím nevyužity. Blikání diody pod displejem signalizuje odebíranou elektrickou energii. Okamžitou informativní hodnotu výkonu zobrazuje počet svítících bodů na displeji pod údajem číselníku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Na displeji elektroměru je zobrazena spotřeba elektrické energie na 7 míst v celých kWh bez desetinných míst. Elektroměr po 8 sekundách přepíná zobrazení T1 (vysokého tarifu) T2 (nízkého tarifu), T3 a T4.

Šipka směřující k T1 nebo T2 značí aktivní tarif (tarif, ve kterém elektroměr právě registruje spotřebu el. energie).

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení tarifu symbolizují šipky u symbolů Tarif 1 a Tarif 2. Šipka směřující k T1(T2) značí aktivní tarif (tarif, ve kterém elektroměr právě registruje spotřebu el. energie).

Tarif 1 - označení Vysokého tarifu
Tarif 2 - označení Nízkého tarifu

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů ohlásit poruchu. Na displeji se objeví F a šestimístné číslo. Takové hlášení znamená chybnou funkci elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru