ZE114 1T

Elektroměr ZE114 1T
Displej elektroměru ZE114 1T
Hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách kWh v tarifu T1 (1.8.1)
Hodnota dodané elektrické energie v jednotkách kWh P (2.8.0)
Šipka signalizuje směr toku elektrické energie (+P odběr, -P dodávka)
Bargraf indikuje velikost okamžitého výkonu
Číslo elektroměru ZE114 1T
Přesné typové označení elektroměru
Výrobní číslo elektroměru, které naleznete na faktuře
Světelná dioda pro indikaci průchodu elektrické energie
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Jednofázové elektroměry ZE114.D0A1B101-061 se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie v třídě přesnosti A. Průchod elektrické energie je indikován blikáním červené diody na panelu přístroje. Odebíraná i dodávaná energie je zaznamenávána v jednom tarifu. Podle směru toku proudu je energie při odběru ukládána do registru T1 (1.8.1) a při instalované lokální výrobě do registru P (2.8.0). Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektroměr je vybaven baterií pro zálohu reálného času a zobrazení v beznapěťovém stavu. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována na displeji elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů se zobrazují na displeji v 8 vteřinovém intervalu. Směr toku elektrické energie je indikován zobrazením šipky doprava s označením +P nebo doleva s -P. Bargraf v rohu displeje podává informaci o aktuálním měřeném výkonu. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen typ jednofázového elektroměru ZE114.D0A1B101-061 pro přímé měření odběru a dodávky elektrické energie v jednom tarifu.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru

Jednofázové elektroměry ZE114.D0A1B101-061 se používají v zapojení pro měření odběru elektrické energie v jednom tarifu. Tyto elektroměry jsou na panelu vedle displeje označeny kódem 1T. Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na typovém štítku pod čárovým kódem.

Vytisknout informace o elektroměru