CM 143xf6

Elektroměr CM 143xf6
Číslo elektroměru CM 143xf6
mechanický číselník pro záznam odebrané elektrické energie se 6 pozicemi pro celé [kWh] a s 1 pozicí v barevně odlišeném poli pro desetiny [kWh]. Rozsah číselníku může být pro jiné typy různý, ale vždy je zachováno pravidlo o barevném odlišení desetin [kWh].
fyzikální jednotka elektrické energie registrované číselníkem [kWh]
rotor se šipkou měřicího systému indikující odběr elektrické energie
typ měřidla, v toto případě CM143xf6
výrobní číslo elektroměru, které je uvedeno na faktuře pro zúčtování
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Měření elektrické energie indukčním elektroměrem je indikováno otáčením hliníkového kotouče. Měřicí systém je uložen v pouzdru s průhledem v krytu na štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebraná elektrická energie je zaznamenávána prostřednictvím počítadla v jednotkách elektrické práce [kWh]. V barevně odlišené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh].

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen jednofázový elektroměr typ CM 143xf6.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud odebíráte elektrickou energii a rotor elektroměru se neotáčí nebo číselník nezaznamenává jeho otáčení, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě nám to, prosím, neprodleně oznamte na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru

Základní informace o měření odebírané elektrické energie jednofázovým indukčním elektroměrem jsou dostupné na typovém štítku měřidla. Příklad typového štítku elektroměru CM143xf6 s popisem jednotlivých údajů jsou na obrázku.

Vytisknout informace o elektroměru