C114U

Elektroměr C114U
Displej elektroměru C114U
Mechanický číselník pro záznam odebrané elektrické energie se 6 pozicemi pro celé [kWh] a s 1 pozicí v barevně odlišeném poli pro desetiny [kWh]. Rozsah číselníku může být pro jiné typy různý, ale vždy je zachováno pravidlo o barevném odlišení desetin [kWh].
Fyzikální jednotka elektrické energie registrované číselníkem [kWh].
Typ měřidla, v tomto případě C114U.
Výrobní číslo elektroměru, které je uvedeno na faktuře pro zúčtování.
Rotor se šipkou měřicího systému indikující odběr elektrické energie.
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Měření elektrické energie indukčním elektroměrem je indikováno otáčením hliníkového kotouče. Měřicí systém je uložen v pouzdru s průhledem v krytu na štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebraná elektrická energie je zaznamenávána prostřednictvím počítadla v jednotkách elektrické práce [kWh]. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh].

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen třífázový indukční elektroměr pro přímé měření v jednom tarifu typ C114U.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru

Základní informace o měření odebírané elektrické energie indukčním elektroměrem jsou dostupné na typovém štítku měřidla. Příklad typového štítku elektroměru C114U s popisem jednotlivých údajů je na obrázku.

Vytisknout informace o elektroměru