G1Y6d 3F2T

Elektroměr G1Y6d 3F2T
Číslo elektroměru G1Y6d 3F2T
mechanický číselník pro záznam odebrané elektrické energie ve vysokém tarifu (VT) „1“ se 6 pozicemi pro celé [kWh] a s 1 pozicí v barevně odlišném poli pro desetiny [kWh]. Rozsah číselníku může být pro jiné typy různý, ale vždy je zachováno pravidlo o barevném odlišení desetin [kWh]
signalizace aktivního tarifu „1“(VT) - šipka směřuje k „1“.
rotor se šipkou měřicího systému indikující odběr elektrické energie
typ měřidla, v toto případě G1Y6d
výrobní číslo elektroměru, které je uvedeno na faktuře pro zúčtování
fyzikální jednotka elektrické energie registrované číselníkem [kWh]
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Měření elektrické energie indukčním elektroměrem je indikováno otáčením hliníkového kotouče. Měřicí systém je uložen v pouzdru s průhledem v krytu na štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebraná elektrická energie je zaznamenávána prostřednictvím dvou oddělených počítadel podle aktivovaného tarifu v jednotkách elektrické práce [kWh]. Přepínání vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh].

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen třífázový indukční elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typ G1Y6d.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr je v poruše, pokud odebíráte elektrickou energii a rotor elektroměru se neotáčí,
nebo číselník nezaznamenává jeho otáčení, nebo elektroměr registruje odebíranou elektrickou energii trvale do jednoho číselníku.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Základní informace o měření odebírané elektrické energie indukčním elektroměrem ve dvou tarifech jsou dostupné na typovém štítku měřidla. Příklad typového štítku elektroměru G1Y6d s popisem jednotlivých údajů a signalizací aktivního tarifu jsou na obrázcích.

Vytisknout informace o elektroměru