Hromadné dálkové ovládání (HDO), nízký a vysoký tarif

Jak zjistím časy spínání? Chtěl bych mít nízký tarif (NT) v jiných časech než mám a další odpovědi.

Jak zjistím časy spínání?

Časy vysílání povelů HDO jsou zveřejněny zde, rovněž se můžete s dotazem obrátit na naší bezplatnou linku 800 850 860.

Chtěl bych mít nízký tarif (NT) v jiných časech než mám

V tomto Vám bohužel nemůžeme vyhovět, pásmo platnosti nízkého tarifu stanovuje provozovatel distribuční soustavy s ohledem na regulaci zatížení sítě.

Změna z jednotarifní na dvoutarifní sazbu, z jednofázového na třífázový jistič nebo obráceně - co mám udělat?

Pro přiznání zvolené distribuční sazby je nutno splnit podmínky pro její uplatnění stanovené cenovým rozhodnutím ERÚ. V případě, že je nutné podání žádosti o připojení (např. zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe, zásadní změna charakteru odběru), je nutné také splnit podmínky stanovené technickými podmínkami připojení, které tvoří přílohu smlouvy o připojení, jejíž návrh zašle provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti o připojení.

Pro zavedení dvoutarifního produktu bez navýšení jmenovité hodnoty jističe (uvádí se v ampérech) nebo při instalaci spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody s příkonem do 3,5 kW (opět bez navýšení hodnoty hlavního jističe), je nejprve třeba zajistit úpravy elektroinstalace (pozn. v případě instalace spotřebiče s příkonem větším než 3,5 kW je třeba postupovat jako u nového odběru, tj.podat žádost o připojení). Poté nás stačí požádat o uzavření nové smlouvy o připojení (podáním žádosti-smlouvy o připojení), doložit revizní zprávu odběrného zařízení a kontaktovat svého obchodníka s elektřinou.

Přechod z dvoutarifní na jednotarifní sazbu můžete vyřídit stejným způsobem.

Při navýšení jmenovité hodnoty jističenebo při zásadní změně charakteru odběru (instalace spotřebičů pro ohřev teplé užitkové vody větších než 3,5kW nebo při instalaci spotřebičů pro elektrické vytápění objektu nebo přiznání distribuční sazby pro elektromobil)je třeba postupovat stejně jako u nového odběru, tj. podat žádost o připojení. Po splnění podmínek daných technickými podmínkami připojení, které tvoří přílohu smlouvy o připojení, jejíž návrh zašle provozovatel distribuční soustavy na základě žádosti o připojení, postupujte následovně:

  • doložte splnění technických podmínek připojení a revizní zprávu odběrného zařízení
  • po uzavření smlouvy o připojení a doložení splnění technických podmínek připojení kontaktujte svého obchodníka s elektřinou