Časy spínání VT a NT pro průběhová měření (nn, vn, vvn)

Aktuální časy spínání pro odběrná místa s průběhovým měřením (typ A a B) k jednotlivým distribučním sazbám a pro dodávky do distribuční soustavy u špičkových a pološpičkových akumulačních malých vodních elektráren.

Časová pásma platnosti Vysokého Tarifu (VT) a Nízkého Tarifu (NT) pro odběrná místa s průběhovým měřením a pro dodávky do distribuční soustavy u špičkových a pološpičkových akumulačních malých vodních elektráren.

Pásma VT a NT