Výpočet podílu žadatele na nákladech na zajištění příkonu dle vyhlášky o připojení

Zadejte následující údaje

Místo připojení k napěťové hladině distribuční soustavy nízkého napětí (NN).