Zaizolování vodičů

Izolační zakrytí slouží jako ochrana osob bez elektrotechnické kvalifikace před nahodilým dotykem při provádění prací v blízkosti venkovního vedení nízkého napětí. Neslouží jako ochrana před dotykem strojů či vozidel.

Co je důležité vědět?

Zaizolování vodičů je zpravidla provedeno do 15 dní, v případě nutnosti přerušení dodávky elektřiny ostatním zákazníkům se může tato doba prodloužit až na 45 dní od podání žádosti, proto je potřeba řešit svou žádost v dostatečném předstihu.

Pokud požadujete ochranu před dotykem strojů nebo vozidel, berte na vědomí, že na základě posouzení možnosti provedení izolace, které je plně v kompetenci příslušného pracovníka naší společnosti, může být rozhodnuto o jiném způsobu řešení (např. o nutnosti přerušení dodávky, v takovém případě si podejte žádost o vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy).

Zaizolování vodičů se musí provádět za přítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce za účelem seznámení s povinnostmi a podepsání Zápisu o izolačním zakrytí.

Maximální doba zaizolování vodičů je 3 měsíce.

Zaizolování vodičů je možné provádět jen při teplotách nad 5°C.

Zaizolování vodičů je poskytováno bezplatně.

Jak si zaizolování vodičů sjednám?

S žádostí o zaizolování vodičů nebo odstranění zaizolování nás kontaktujte e-mailem na info@cezdistribuce.cz, telefonicky na lince 800 850 860 nebo navštivte naše kontaktní místa. Požadavek můžete zadat také on-line přes Distribuční portál (přihlášení / nová registrace).

Připravte si:

  • kompletní adresu, na které požadujete zaizolovat vodiče
  • důvod žádosti (popis prováděných prací např. stavební práce na objektu)
  • požadovaný termín zaizolování vodičů nízkého napětí (od/do)
  • odhad délky požadovaného zaizolování vodičů (v metrech)
  • počet vodičů u objektu
  • možný příjezd k objektu pro nákladní automobil s výsuvnou plošinou? (ANO/NE)
  • informaci, zda příjezdu na adresu brání nějaká překážka (brána, nízký most na průjezd plošiny atd.)
  • telefonní kontakt na zákazníka nebo jeho zástupce