Úsporný tarif

Jak získám státní příspěvek na úhradu energií pro domácnost nebo firmu?

Příspěvek za rok 2022 získávají domácnosti automaticky podle sjednané distribuční sazby k 23. 8. 2022 a jeho výše se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 500 Kč podle druhu sazby. Tento příspěvek zohlední váš dodavatel elektrické energie v novém rozpisu záloh, a to od 1. 10. 2022. 

Kalkulačka úspor 

Příspěvky pro rok 2022 nebudou vypláceny za spotřeby v chatách a chalupách (sazba D61 – Víkend) a za nabíjení elektromobilů (sazba D27 – Elektromobil).

Další úsporu přinese také odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od data 1. 10. 2022 ve výši 599 Kč za každou MWh, které se týká nejen domácností, ale i firem. Zákazníci mohou nahlásit odečet stavu elektroměru k datu 30. 9. 2022 prostřednictvím Distribučního portálu, mobilní aplikace Proud nebo webové aplikace. Tyto odečty budeme přijímat v období od 30. 9. do 30. 10. 2022.  

Zastropování cen energií

Vláda ČR dne 5. 10. 2022 schválila nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, kterým určila pro rok 2023 maximální cenu silové elektřiny a plynu. 

Více informací 

V návaznosti na schválení tohoto nařízení rozhodla vláda o zrušení nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. úsporný tarif pro rok 2023, včetně zrušení příspěvku pro bytové domy.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo v Nařízeních vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo (262/2022 Sb.).