Úsporný tarif

Jak získám státní příspěvek na úhradu energií pro domácnost nebo firmu?

Příspěvek za rok 2022 získávají domácnosti automaticky podle sjednané distribuční sazby k 23. 8. 2022 a jeho výše se pohybuje v rozmezí 2 000 až 3 500 Kč podle druhu sazby. Tento příspěvek zohlední váš dodavatel elektrické energie v novém rozpisu záloh, a to od 1. 10. 2022. Příspěvek pro rok 2023 obdrží domácnosti automaticky a jeho výše se pohybuje v rozmezí 400 až 2 000 Kč podle distribuční sazby.

Kalkulačka úspor 

Příspěvky pro rok 2022 a 2023 nebudou vypláceny za spotřeby v chatách a chalupách (sazba D61 – Víkend) a za nabíjení elektromobilů (sazba D27 – Elektromobil).

Další úsporu přinese také odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje od data 1. 10. 2022 ve výši 599 Kč za každou MWh, které se týká nejen domácností, ale i firem. Zákazníci mohou nahlásit odečet stavu elektroměru k datu 30. 9. 2022 prostřednictvím Distribučního portálu, mobilní aplikace Proud nebo webové aplikace. Tyto odečty budeme přijímat v období od 30. 9. do 30. 10. 2022.  

Jak požádat o státní příspěvek na úhradu energií pro bytové domy?

Bytové domy odebírající elektřinu pro celý dům (typicky SVJ, bytová družstva) musí v termínu do 30. 11. 2022 požádat o příspěvek u příslušného distributora (dle smlouvy o připojení) a mohou pak získat příspěvek ve výši 6 000 Kč na úhradu nákladů za elektřinu pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody na jeden byt v domě s byty užívanými k bydlení. Rozhodným dnem pro zohlednění příspěvku bude 30. 9. 2022. 

Žádost podejte na formuláři prostřednictvím Distribučního portálu (záložka Nový požadavek >> sekce Ostatní smluvní požadavky >> požadavek Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu zákazníkovi v domě s byty na rok 2023).

Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo v Nařízeních vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo (262/2022 Sb. pro rok 2022 a 263/2022 Sb. pro rok 2023).