Co to je?

Elektřinu dnes můžete nejen odebírat, ale také vyrábět a sdílet s ostatními. Pokud máte vlastní výrobnu elektřiny, jako jsou třeba solární panely na bytovém domě, můžete se o vyrobenou elektřinu rozdělit s odběrateli, kteří o to mají zájem.

Zatím je možné sdílet elektřinu tímto způsobem pouze odběrným místům připojeným do jedné pojistkové skříně – tedy v rámci bytového domu, úřadu nebo podobného objektu.

Jak to funguje?

Sdílení elektřiny má dva typy účastníků:

 • Provozovatel výrobny: vůdčí odběrné místo, ke kterému je připojená výrobna.
 • Odběratel: přidružené odběrné místo, které se účastní sdílení elektřiny z výrobny.

Vyrobená elektřina se v reálném čase virtuálně sdílí z výrobny do odběrných míst zahrnutých do sdílení. Do těchto odběrných míst se přerozděluje podle předem stanoveného alokačního klíče.

Sdílenou elektřinu je třeba vyrábět i odebírat ve stejném okamžiku. Nespotřebovaná elektřina se dodává do distribuční soustavy jako přebytek.

Aby bylo možné měřit vyrobenou i dodanou elektřinu v reálném čase, musí být všechna zúčastněná odběrná místa opatřená průběhovým elektroměrem.

Příklad sdílení elektřiny

Výrobna elektřiny dodá v daném čase 10 kW elektrické energie. Do sdílení jsou zapojena 4 přidružená odběrná místa. Všechna mají stejný alokační klíč – poměr rozdělování vyrobené elektřiny – na 25 %. Každé má jiný celkový odběr elektřiny.

Kolik kW sdílené elektřiny může každé přidružené odběrné místo v daném čase maximálně získat?
2,5 kW. To je 25 % z celkem vyrobené elektřiny.

Kolik elektřiny odeberou v daném čase jednotlivá odběrná místa z distribuční soustavy?
Pouze odběrné místo 2 má vyšší hodnotu odebrané elektřiny, než je maximální hodnota dodané sdílené elektřiny, z distribuční soustavy odebere celkem 0,5 kW (to je 3 kW – 2,5 kW, získaných sdílením).

Jaký bude přetok do distribuční soustavy?
Přetok je to, co zbude po rozdělení vyrobené elektřiny mezi účastníky sdílení. V našem příkladu to jsou 4 kW (10 kW vyrobených a 1 kW + 2,5 kW + 0 kW + 2,5 kW sdílených).

Co budete potřebovat ke sdílení elektřiny?
      • Instalovat výrobnu a uvést ji do trvalého provozu – podrobnosti najdete zde.
      • Dohodnout se s účastníky sdílení a stanovit alokační klíče.
 • Zažádat si jako provozovatel výrobny o sdílení elektřiny přes Distribuční portál nebo přes web.
 • Zajistit připravenost elektroměrových rozvaděčů pro výměnu elektroměru na průběhové měření.

Technické podmínky pro osazení průběhového měření najdete zde.

Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťujete na své náklady, výměnu elektroměru zajišťuje distributor. S úpravou elektroměrových rozvaděčů se můžete obrátit na naše spolupracující revizní techniky.