Chci začít sdílet elektřinu

Jak na to?

Abyste mohli začít sdílet vyrobenou elektřinu, je potřeba mít výrobnu připojenou a uvedenou do trvalého provozu.

Pokud už elektřinu vyrábíte, zkontrolujte si ve smlouvě o připojení, zda máte přidělený EAN pro data výroby (výrobní EAN musí být jiný než spotřební). Jestli ho nemáte, požádejte o něj prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).

Připravte si potřebné údaje

Od provozovatele výrobny elektřiny (vůdčího odběrného místa) potřebujeme znát:

 • EAN pro data výroby
 • jméno a příjmení / název zákazníka
 • datum narození / IČO
 • jméno, příjmení a telefon, e-mail kontaktní osoby pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • kontaktní e-mail pro zaslání formuláře Žádost o sdílení elektřiny
 • jméno a příjmení podepisující osoby pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny

Od odběratelů sdílené elektřiny (přidružených odběrných míst) potřebujeme znát:

 • EAN všech odběrných míst, která se budou sdílení účastnit (EAN je uveden ve smlouvě nebo na faktuře)
 • jména a příjmení / názvy zákazníků, kteří mají na sebe uzavřenou smlouvu na elektřinu, jejich datum narození / IČO a jejich kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • jména, příjmení a telefony, e-maily kontaktních osob pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • alokační klíče (procentuální rozdělení vyrobené elektřiny mezi jednotlivé účastníky – v součtu max. 100 %)
 • jména a příjmení podepisujících osob pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny a Smlouvy o připojení
Požádejte o sdílení elektřiny
 • Žádost podává provozovatel výrobny, který má uzavřenou smlouvu pro vůdčí odběrné místo. Žádost lze podat dvěma způsoby:

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

Chcete mít všechny požadavky na jednom místě a sledovat aktuální stav jejich řešení? Využívejte Distribuční portál. Registrovat se můžete na dip.cezdistribuce.cz.

 • Po odeslání požadavku vám pošleme e-mail s přiděleným číslem požadavku, předvyplněným formulářem Žádost o sdílení elektřiny a odkazem na doložení podepsaného formuláře.
 • Formulář vytiskněte a nechte podepsat všemi účastníky sdílení.
 • Podepsaný formulář naskenujte a vložte v elektronické podobě do požadavku Sdílení elektřiny (využijte odkaz z e-mailu s číslem požadavku nebo výše uvedené odkazy na podání žádosti).
Co bude následovat?

Poštou pošleme návrh Smlouvy o připojení všem účastníkům sdílení, u kterých dojde ke změně na průběhové měření.

Vyměníme stávající elektroměry za průběhové co nejdříve po vrácení všech podepsaných smluv.

Zahájíme sdílení elektřiny – k prvnímu dni následujícího měsíce po instalaci všech průběhových elektroměrů.