Připojovací podmínky a poplatky

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení.

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nn nebo zřízení nového připojení zařízení nn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry C, D (platnost od 1. 2. 2018).

Změny oproti předchozímu znění (platnost od 1. 6. 2015)

  • zohlednění dopadů nového cenového rozhodnutí (nové distribuční sazby - aktualizace schémat)
  • shoda s podnikovými normami PNE 35 7000 a PNE 35 7030
  • definice provedení TOTAL a CENTRAL STOP
  • definice zapojení komunikačního rozhraní z elektroměru
  • upřesnění výkladu při změně sazby
  • upřesnění zapojení automatiky tepelného čerpadla
  • vzory zapojení odběrných míst a uspořádání pilířů 

Pro nahlášení rozplombování využívejte on-line žádost, stačí si jen opsat číslo elektroměru.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na nevyhovující typy jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s. (vyjádření ke stažení).

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení vn, vvn nebo zřízení nového připojení zařízení vn, vvn najdete v Připojovacích podmínkách pro odběry A, B.

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny najdete v Připojovacích podmínkách pro výrobny.

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě jako součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují.

Ceníky