Připojovací podmínky a poplatky

Základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení.

Připojovací podmínky 

Připojovací podmínky pro odběry C, D (platnost od 15. 4. 2019)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení 
na napěťové hladině nízkého napětí

Připojovací podmínky pro odběry A, B (platnost od 4. 2. 2009)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení 
na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Připojovací podmínky pro výrobny (platnost od 1. 7. 2012)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávající výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny na napěťové hladině nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí 

 Pro nahlášení rozplombování využívejte on-line žádost, stačí si jen opsat číslo elektroměru.

 

Související informace

Podmínky pro přiznání distribučních sazeb

Ceníky

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě

- součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje ve svém vyjádření na nevyhovující typy jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.