Připojení / změna výrobny el. energie

Jak postupovat při připojení nových nebo úpravách stávajících výroben.

Jak postupovat při zjednodušeném připojení mikrozdrojů?

Podmínky a postup pro připojení mikrozdroje (výrobna o instalovaném výkonu do 10 kW provozovaná bez licence na výrobu elektřiny) v souladu s § 28 odst. 5 a 6 novely energetického zákona a s vyhláškou č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě naleznete zde.

Jak postupovat při standardním připojení nových nebo úpravách stávajících výroben?

Nově zřizovat, rozšiřovat a upravovat výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě (dále jen DS) je možno jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podaného vyplněného a podepsaného formuláře Žádost o připojení výrobny elektřiny (nn) nebo Žádost o připojení výrobny elektřiny (vn, vvn) spolu s Dotazníkem pro vlastní výrobnu (vn, vvn).

Vyplněný formulář spolu s doložením všech povinných příloh nám zašlete na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz nebo osobně předejte na některém ze široké sítě našich kontaktních míst.

Způsob připojení výrobny elektřiny k DS a dodržení podmínek stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy určuje ČEZ Distribuce, a. s. Volba konkrétního způsobu připojení, tj. napěťová hladina nn, vlastní trafostanice či samostatný vývod vn se provádí na základě výpočtů, které zohledňují výkon a druh výrobny elektřiny i parametry místní sítě a její zatížení ostatními zákazníky.

Při zřizování nebo podstatném rozšiřování výrobny elektřiny je nutno dodržet podmínky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U vodních elektráren je nezbytné věnovat pozornost zákonu o vodním hospodářství č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích pokynů k uvedeným zákonům. Dále je investor povinen již v průběhu zpracování přípravné a projektové dokumentace požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o vyjádření.

Vztahy mezi provozovatelem výrobny a provozovatelem DS se řídí uzavřenou smlouvou o připojení výrobny k DS v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.