Připojení / změna odběrného místa

Jak postupovat před stavbou nového domu nebo při změně charakteru odběru.

Stavím nový dům

Plánujete-li si postavit nový dům, je důležité poradit se o všech náležitostech nového připojení elektřiny co nejdříve. Přečtěte si, co je potřeba zařídit.

O všech náležitostech nového připojení se informujte co nejdříve, již ve fázi plánování stavby. Zavolejte na naši bezplatnou linku 800 850 860 nebo navštivte některé z našich kontaktních míst. Poradíme vám se všemi náležitostmi a potřebnými dokumenty, které se týkají odběru elektřiny. A vy budete lépe připraveni na samotnou stavbu.

Základní popis postupu

1. Podejte žádost o připojení.

Nezapomeňte na přílohy této žádosti, ke kterým patří katastrální mapa s vyznačením umístění budoucí nemovitosti a doklad o vlastnickém nebo jiném (nájemním) vztahu k místu.

Upozornění: Podaná žádost je posuzovaná s ohledem na možnost připojit požadované spotřebiče. Pro následné přiznání vámi zvolené distribuční sazby je však nutné splnit také podmínky dané cenovým rozhodnutím ERÚ, se kterými proto doporučujeme se seznámit ještě před podáním žádosti, zejména pokud požadujete distribuční sazbu s elektrickým vytápěním.

Možnosti podání žádosti:

3. Do 30 dnů vám distributor v případě kladného posouzení zašle návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, ve které bude také informace o podmínkách, které musíte splnit a dokladech, které musíte předložit před zahájením odběru elektřiny. Uzavřená a účinná smlouva slouží jako podklad v rámci územního a stavebního řízení, není-li uvedeno jinak. Detailní informace o aktuálním stavu řešení vaší žádosti včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete průběžně sledovat v internetové aplikaci Distribuční portál. Při registraci postupujte podle nápovědy.

Pozn.: V případě připojení odběru na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí je lhůta na zaslání návrhu smlouvy 60 dnů. Je-li nutné pro posouzení provést měření zatížení stávajícího distribučního rozvodu, obdržíte vyjádření ve lhůtě prodloužené o 30 dní.

4. Po splnění stanovených podmínek můžete požádat o uzavření Smlouvy o připojení (formulář Žádost-Smlouva o připojení) a zahájení dodávky elektřiny žádostí o uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky s vámi vybraným obchodníkem (seznam licencovaných obchodníků s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v části Licence).

Pozn.: Chcete-li si se společností ČEZ Distribuce, a. s., sjednat samostatně distribuční služby, požádejte si o uzavření Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy (formulář). S vybraným obchodníkem si následně sjednejte Smlouvu o dodávce elektřiny.

5. Formuláře nám dodejte spolu s revizní zprávou nebo s potvrzením o vydání zprávy o revizi (interaktivní verze).

6. Na základě doložení všech dokumentů zajistíme osazení elektroměru.

Chci změnit distribuční sazbu

Potřebujete změnit distribuční sazbu? Budete instalovat akumulační ohřívač vody nebo chcete zcela změnit charakter odběru jako např. instalovat elektrické vytápění? Přečtěte si, co je pro to potřeba udělat.

Tip pro vás
Nejste si jisti, zda máte zvolenou optimální distribuční sazbu? Obraťte se na naši bezplatnou linku 800 850 860, kde vám rádi poradíme.

Při změně distribuční sazby je třeba nejdříve rozlišit, zda je nutné požádat o změnu smlouvy o připojení podáním žádosti o připojení či lze uplatnit zjednodušený postup.

Např. o změnu distribuční sazby z D01d na D02d (nejjednodušší případ bez nutnosti podávat jakýkoliv formulář) můžete požádat přímo u svého obchodníka, budete potřebovat pouze aktuální stav vašeho elektroměru.

V případech, kdy při změně sazby osazujete pouze nový bojler (akumulační ohřívač vody) s příkonem menším než 3,5 kW a nenavyšujete hodnotu hlavního jističe postačuje pouze doložení revizní zprávy, ze které bude patrné, že máte řádně instalovaný spotřebič, který je podmiňující pro přiznání požadované distribuční sazby nebo potvrzení o vydání zprávy o revizi (interaktivní verze). Dále je potřeba požádat vašeho obchodníka o změnu Smlouvy o sdružených službách dodávky.

Změna distribuční sazby (ostatní případy, u kterých je nutné doložit formulář žádosti o připojení)

Pokud chcete změnit jednotarifovou sazbu na dvoutarifovou (instalujete nový systém vytápění na elektřinu) nebo jestli je potřeba zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem z důvodu vyššího příkonu instalovaných spotřebičů apod., postupujte podle následujícího návodu.

V případech, kdy dochází ke změně charakteru odběru (např. zavádíte elektrické vytápění objektu), při změně sazby, kdy osazujete spotřebič s odběrem větším než 3,5 kW nebo při změně rezervovaného příkonu, je třeba postupovat obdobně jako u nového odběru elektřiny:

1. Podejte žádost o připojení.

V případě, že je požadováno připojení spotřebičů, které mohou ovlivňovat kvalitu dodávané elektřiny zpětným vlivem na distribuční soustavu je potřeba k žádosti také doložit Dotazník pro posouzení zpětných vlivů.

Upozornění: Podaná žádost je posuzovaná s ohledem na možnost připojit požadované spotřebiče. Pro následné přiznání vámi zvolené distribuční sazby je však nutné splnit také podmínky dané cenovým rozhodnutím ERÚ, se kterými proto doporučujeme se seznámit ještě před podáním žádosti, zejména pokud požadujete distribuční sazbu s elektrickým vytápěním.

Možnosti podání žádosti:

2. V případě kladného posouzení vám do 30 dnů zašleme poštou na vámi určenou zasílací adresu návrh Smlouvy o připojení včetně technických podmínek připojení. Detailní informace o aktuálním stavu řešení vaší žádosti včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete průběžně sledovat v internetové aplikaci Distribuční portál. Při registraci postupujte podle nápovědy.

3. Splnění technických podmínek připojení doložte revizní zprávu nebo potvrzením o vydání zprávy o revizi (interaktivní verze). Po splnění všech stanovených podmínek již můžete požádat vašeho obchodníka o změnu Smlouvy o sdružených službách dodávky.

Váš požadavek zpracujeme a budeme vás v co nejkratší možné době informovat. Ve všech dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů, tak abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.

Zásah do neměřených částí (porušení plomb) v souvislosti s úpravou instalace nám prosím vždy předem oznamte na naši bezplatnou linku 800 850 860, která vám je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Při budování elektroinstalace, výstavbě elektroměrového pilíře či při rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů je bezpodmínečně nutné dodržovat mj. Pravidla provozování distribuční soustavy, Připojovací podmínky a technické normy. Z tohoto důvodu doporučujeme svěřit vše odborné elektroinstalační firmě.

Pokud si v jakémkoliv kroku nebudete vědět rady, kontaktujte naši linku 800 850 860 nebo navštivte naše kontaktní místa. Obrátit se na nás můžete také prostřednictvím interaktivního kontaktního formuláře Napište nám.