Přepis odběrného místa

Chcete na sebe převést odběrné místo? Koupili jste byt či dům, nebo se stěhujete do dlouhodobého pronájmu? Přečtěte si, jak postupovat.

Chci na sebe převést odběrné místo

Koupili jste byt či dům, nebo se stěhujete do dlouhodobého pronájmu? Přečtěte si, jak postupovat.

Při stěhování je nejlepší domluvit se s předchozím zákazníkem a převedení elektřiny na nového nájemce či majitele řešit společně – tím si zajistíte navazující dodávku elektřiny bez přerušení demontáží měřicího zařízení.

Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny pro nového zákazníka (stačí, když veškeré podepsané dokumenty doloží najednou nový zákazník).

Postupujte podle následujících kroků:

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa. Pokud podá Žádost o ukončení smlouvy původní zákazník samostatně a neuvede v ní jako důvod převod odběrného místa na nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na distribuci elektřiny do odběrného místa, bude na tomto odběrném místě demontováno měřidlo a ukončena dodávka elektřiny.

Pokud se jedná o odběrné místo, kdy požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva – zákazník se již odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je nutné doložit (místo formuláře žádost o ukončení smlouvy) úmrtní list nebo čestné prohlášení.

Dále je nutné jako nový zákazník uzavřít Smlouvu o připojení, kterou si zajistíte podáním formuláře Žádost – Smlouva o připojení spolu s doložením dokladu o vztahu k nemovitosti nebo čestným prohlášením.

Zároveň je potřeba uzavřít s vybraným obchodníkem smlouvu o sdružených službách dodávky.

Pozn.: Uzavřít lze také samostatně smlouvu s distributorem prostřednictvím formuláře Žádost – Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy a následně s vybraným obchodníkem smlouvu o dodávce (v takovém případě budete dostávat samostatné vyúčtování regulovaných plateb a silové elektřiny).

Vyplněné a podepsané formuláře a přílohy nám prosím zašlete poštou nebo navštivte kterékoliv naše kontaktní místo. Kontakty i pro případné dotazy naleznete zde.

Ve všech smluvních dokumentech prosíme o vyplnění vašich kontaktních údajů tak, abychom vás mohli v případě potřeby kontaktovat.