SL7000

SL7000
SL7000
SL7000
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Třífázové elektroměry SL7000 se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie s dálkovou komunikací. Elektroměr měří činnou i jalovou energii ve všech kvadrantech. Průchod elektrické energie je indikován blikáním metrologické diody. Energie je ukládána do jednoho registru T1 (1.8.1 nebo 1.8.0) při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů T1 (1.8.1) a T2 (1.8.2) při dvoutarifovém odběru a do registru P (2.8.1 nebo 2.8.0) při instalované lokální výrobě. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru v jednotkách [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v 8 vteřinovém intervalu, jejich počet záleží na parametrizaci dle charakteru odběrného místa. Displej v pravém dolním rohu indikuje přítomnost fází L1, L2, L3.

Směr toku elektrické energie je zobrazen na fázorovém diagramu. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v 8 vteřinovém intervalu, jejich počet záleží na parametrizaci dle charakteru odběrného místa. Tarif T1 – vysoký tarif je označen 1.8.1, Tarif T2 – nízký tarif je označen 1.8.2 a dodávka je označena 2.8.1 nebo 2.8.0.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu značí číslovka v pravém rohu elektroměru „1“ nebo „2“. Označení je platné pouze v případě, že je na displeji zobrazen stav T1 – 1.8.1 nebo T2 – 1.8.2. Pokud je zobrazen na displeji jiný údaj, označení tarifu v pravém rohu není platné.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závadu elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).