HXE310

HXE310
HXE310
HXE310
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

HXE310 je třífázový statický elektroměr, který se používá na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie. Elektroměr měří činnou i jalovou energii ve všech 4 kvadrantech a průchod elektrické energie je indikován blikáním metrologické LED.
Energie je ukládána do jednoho registru 1.8.1 při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů 1.8.1 (vysoký tarif) a 1.8.2 (nízký tarif) při dvoutarifovém odběru. Při instalované lokální výrobě se energie ukládá do registru 2.8.0. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Bližší popis elektroměru naleznete v přiloženém dokumentu.

Uživatelský manuál elektroměru ke stažení (PDF)

jak správně odečíst stav elektroměru

Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v přibližně 8 vteřinovém intervalu, jejich počet záleží na parametrizaci dle charakteru odběrného místa. Tarif T1 – vysoký tarif je označen 1.8.1, Tarif T2 – nízký tarif je označen 1.8.2 a dodávka je označena 2.8.0.

JAK POZNAT, ŽE JE ELEKTROMĚR PŘEPNUTÝ DO NÍZKÉHO TARIFU

Označení aktivního tarifu je označeno na displeji uprostřed nad stavem naměřené energie. U jednotarifového odběrného místa je zobrazeno trvale T1. U dvoutarifního odběrného místa je zobrazeno T1 nebo T2.

ROZPOZNÁNÍ CHYBY ELEKTROMĚRU

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závadu elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

obecné

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Elektroměr nesmí vykazovat žádnou vadu. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.