G1Y6 3F1T

G1Y6 3F1T
G1Y6 3F1T
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Měření elektrické energie indukčním elektroměrem je indikováno otáčením hliníkového kotouče. Měřicí systém je uložen v pouzdru s průhledem v krytu na štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebraná elektrická energie je zaznamenávána prostřednictvím počítadla v jednotkách elektrické práce [kWh]. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh].

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen třífázový indukční elektroměr pro přímé měření v jednom tarifu typ G1Y6.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to prosím neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru

Základní informace o měření odebírané elektrické energie indukčním elektroměrem jsou dostupné na typovém štítku měřidla. Příklad typového štítku elektroměru G1Y6 s popisem jednotlivých údajů je na obrázku.