CM 143xdf6

CM 143xdf6
CM 143xdf6
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Měření elektrické energie indukčním elektroměrem je indikováno otáčením hliníkového kotouče. Měřicí systém je uložen v pouzdru s průhledem v krytu na štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebraná elektrická energie je zaznamenávána prostřednictvím dvou oddělených počítadel podle aktivovaného tarifu v jednotkách elektrické práce [kWh]. Přepínání vysokého (VT) a nízkého (NT) tarifu je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače. V barevně označené části číselníku je rozlišení na desetinná místa jednotek [kWh].

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen jednofázový elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typu CM143xdf6.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr je v poruše, pokud odebíráte elektrickou energii a rotor elektroměru se neotáčí, nebo číselník nezaznamenává jeho otáčení, nebo elektroměr registruje odebíranou elektrickou energii trvale do jednoho číselníku.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to prosím neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Základní informace o měření odebírané elektrické energie indukčním elektroměrem ve dvou tarifech jsou dostupné na typovém štítku měřidla. Příklad typového štítku elektroměru CM143xdf6 s popisem jednotlivých údajů a signalizací aktivního tarifu jsou na obrázcích.