EMU 300.4D

EMU 300.4D
EMU 300.4D
EMU 300.4D
Seznam elektroměrů:
Popis elektroměru

Na LCD displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze na displeji.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku.

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Symbol trojúhelníku pod T1(T2) značí právě zobrazený tarif.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif) a dále znovu od začátku.

Domnívám se, že elektroměr neměří správně

Nesvítí-li displej a odebíráte-li elektrickou energii, pak jde o poruchu elektroměru. Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to prosím neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info@cezdistribuce.cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).