Odečty stavů elektroměru

Odečty prováděné našimi pracovníky slouží pro pravidelnou a správnou fakturaci Vaší spotřeby elektřiny a šetří tak Váš čas i finance.

Proč navštěvujeme Vaše odběrné místo?

V rámci zajištění spolehlivé, bezpečné a kvalitní dodávky elektřiny do Vašich odběrných míst provádíme pravidelnou kontrolu a servis našeho zařízení včetně elektroměrů a také odečítáme jejich stavy. Odečtené hodnoty zasíláme prostřednictvím OTE (Operátor trhu s elektřinou) Vašemu vybranému dodavateli (obchodníkovi) k pravidelnému vyúčtování Vaší spotřeby (fakturaci). Pro zajištění kontroly a přímého odečtu je důležité umožnit našemu pracovníkovi přístup k elektroměru, a to i v případě, kdy se elektroměr nachází na soukromém místě odběratele (za plotem, v domě, v bytě apod.), tzn. odběrné místo zpřístupnit. Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Přímým odečtem a kontrolou měřicího zařízení naším pracovníkem se snažíme předcházet případným nesrovnalostem při následném vyúčtování.

Realizaci návštěvy Vašeho odběrného místa za účelem provedení odečtu k ročnímu zúčtování provádíme vždy v rámci pravidelných odečtových pochůzek v dané oblasti.

V případě, že nám nemůžete ze závažných důvodů měřicí zařízení zpřístupnit, je alternativou nahlášení samoodečtu (předání informace o zobrazovaném stavu elektroměru ke konkrétnímu dni) na základě zanechané výzvy nebo jiného kontaktu. Pokud nezajistíme přímý odečet nebo nenahlásíte odečet jiným způsobem, použijí se pro vystavení faktury stavy stanovené odhadem na základě spotřeby v minulém období.

Samoodečet ani odhad stavů (spotřeby) nelze z důvodu legislativních omezení akceptovat opakovaně. Zákazníky, u kterých se nám nepodařilo zajistit přímý odečet (soukromá a veřejně nepřístupná místa), kontaktujeme (telefonicky, SMS, výzvou zanechanou ve schránce) z důvodu domluvení termínu provedení kontroly elektroměru a pořízení přímého odečtu naším pracovníkem. Za tímto účelem používají naši pracovníci výzvy ke zpřístupnění před plánovanými odečty, žádosti o zpřístupnění, žádosti o zpřístupnění s odečtovým lístkem pro zapsání stavu elektroměru zákazníkem, opakované žádosti o zpřístupnění odběrných míst a samoodečtové lístky pro možnost odeslání stavu elektroměru zdarma na náklady adresáta.

Kde působíme:

Odečty se týkají všech odběratelů na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s., bez ohledu na Vámi zvoleného dodavatele elektřiny (obchodníka).

Jak poznám pracovníky ČEZ Distribuce, a. s.?

Každý pracovník ČEZ Distribuce, a. s., je vybaven tvrzeným služebním průkazem, kterým se musí na požádání prokázat (případně si lze totožnost ověřit telefonicky na lince 800 850 860). Používá předepsaný pracovní oděv s označením společnosti, je vybaven ručním terminálem pro sběr dat a k výkonu činnosti využívá soukromé vozidlo. Pokud v naší databázi neevidujeme Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu, můžete být naším pracovníkem vyzváni k jejich sdělení. V případě, že se Vaše kontaktní údaje změnily, neváhejte tuto změnu nahlásit. Nikdo z našich pracovníků nepotřebuje vidět faktury ani jiné doklady. Nikdy nepožaduje žádnou platbu ani hotovost. Pokud Vás tedy k takovému jednání jakákoliv osoba vyzve, nejedná se o našeho pracovníka.

Služební oděv