Připojovací podmínky a poplatky

 

Připojovací podmínky 

Připojovací podmínky pro odběry C, D (platnost od 10. 12. 2020, oproti původní verzi doplněna nová kapitola 9.4 Protipožární zařízení)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení na napěťové hladině nízkého napětí

Připojovací podmínky pro odběry A, B (platnost od 1. 9. 2020)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávajícího zařízení nebo zřízení nového připojení zařízení na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí

Připojovací podmínky pro výrobny (platnost od 1. 8. 2020)

- základní technické a organizační informace pro realizaci úprav stávající výrobny nebo zřízení nového připojení výrobny na napěťové hladině nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí 

 
Související informace

Podmínky pro přiznání distribučních sazeb

Ceníky

Obecné podmínky připojení k distribuční soustavě

- součást Smluv o připojení a Smluv o uzavření budoucí smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě, které se na ně přímo odkazují 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje ve svém vyjádření na nevyhovující typy jističů, které není možné v zájmu bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie až do odvolání používat jako hlavní jistič před elektroměrem ani jako jistič v obvodu spínacího prvku na celém distribučním území ČEZ Distribuce, a. s.