Technické konzultační místo ČEZ Distribuce, a. s.

Pracoviště ČEZ distribuce

Arnošta z Pardubic 2082, Pardubice

Otevírací doba od 28.12.2020 do odvolání:

Kontaktní místo je uzavřeno.
Na tomto kontaktním místě přijímáme veškeré distribuční požadavky, jako jsou žádosti o připojení, o změnu příkonu, o změnu distribuční sazby nebo o přeložku zařízení distribuční soustavy. Poskytujeme informace o plánovaných odstávkách elektřiny a časech spínání HDO. Dohodnete zde požadavky na rozplombování či zaplombování elektroměrového rozvaděče a zajišťujeme také např. vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci, zaizolování vedení nebo vytyčení kabelového vedení v terénu. Služby jako je montáž, servis a revize elektroinstalace zde neposkytujeme.