Ukončení smluvních vztahů

Sekce obsahující formuláře pro ukončení smluvních vztahů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Žádost o ukončení smlouvy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Formulář je určen pro ukončení smlouvy o budoucí smlouvě o připojení, smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo pro ukončení smlouvy o připojení z důvodu ukončení odběru nebo převodu odběrného místa na jiného odběratele (tzv. přepis).

Žádost o demontáž měřicího zařízení - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Formulář je určen k požadavkům na demontáž elektroměru, nenahrazuje však žádost o ukončení smlouvy o připojení.